Data Desa

Kelembagaan Desa

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kecamatan Sekadau Hilir  dibagi dalam 17 (tujuh belas) Desa dengan jumlah Dusun  dan RT serta RW adalah sebagai berikut :

Data Wilayah Desa di Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2018

No Desa Luas

Km²

Jumlah Jumlah Penduduk
RW RT LK PR Jumlah
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sungai Ringin

Mungguk

Tanjung

Merapi

Seraras

Semabi

Seberang Kapuas

Landau Kodah

Timpuk

Sungai Kunyit

Peniti

Gonis Tekam

Tapang Semadak

Engkersik

Ensalang

Bokak Sebumbun

Selalong

37.93

66.20

51.02

26.16

38.64

66.28

67.57

34.46

135.22

42.74

60.65

49.05

53.83

31.35

20.37

23.05

48.49

09

05

04

05

06

03

10

10

17

04

09

08

17

00

03

04

03

30

25

11

13

14

07

23

40

48

10

23

20

05

36

09

11

09

6.434

5.242

1.043

1.182

1.127

941

1.973

1.976

2.597

1.080

1.779

2.207

1.372

2.544

698

968

768

6.107

4.994

1.255

1.118

1.057

827

2.047

1.880

2.551

1.016

1.667

2.218

1.273

2.282

702

852

768

12.541

10.236

2.298

2.300

2.184

1.768

4.020

3.856

5.148

2.096

3.446

4.425

2.645

4.826

1.400

1.820

1.536

Jumlah 853.00 117 334 33.931 32.614 66.545

Sumber : Laporan Penduduk Desa Se- Kecamatan Sekadau Hilir

 

Nama Kepala Desa, Nama Desa dan Nama Dusun di Kecamatan Sekadau Hilir Tahun 2018

NO NAMA KEPALA DESA NAMA DESA NAMA DUSUN
1. Abdul Hamid Sungai Ringin 1)         Pasar Hilir

2)         Kapuas

3)         Sungai Putat

4)         Pasar Hulu

5)         Sungai Kapar Hulu

6)         Sungai Ringin

7)         Senuruk

 

2. Agustami Mungguk 8)         Mungguk I

9)         Mungguk II ( Pankin )

3. Syamsudin Tanjung 10)     Tanjung

11)     Teluk Pasir

4. Saleh,S. Pdi Merapi 12)     Merapi I

13)     Merapi II (Nanga Gonis)

5. Supianto Nalo

 

Seraras 14)     Seraras I

15)     Seraras II

16)     Selimus

6.  

Jamri,S. Pd

 

Semabi 17)     Semabi

18)     Ensaguk

19)     Tapang Jaya

20)     Tapang Sepati

7.  

Yemmi Ibrahim

 

Seberang Kapuas 21)     Selabi

22)     Sejirak

23)     Tapang Kelulut

24)     Teribang

25)     Seberang Kapuas

26)     Madya

27)     Sungai Akar

8.  

Yanto Linus

 

Landau Kodah 28)     Kodah Raya

29)     Landau Kodah

30)     Sopan Pelangkan

31)     SP.13 Sebakung

32)     Seberangok

9.  

Mangihut Sirait

 

Timpuk 33)     Tigur

34)     Tigur Jaya

35)     Beringin Maju

36)     Bumi Rejo

37)     Setor Karya

38)     Setor

39)     Tabai

40)     Sempelas

10. Kayus

 

Sungai Kunyit 41)     Amak

42)     Serampuk

43)     Serirang

44)     Sungai Kunyit

11.  

Abang Kadir

 

Peniti 45)     Peniti

46)     Semaong

47)     Tanjak Dait

48)     Serasau Jaya

49)     Merah Putih

12.  

Rizal Arafat

 

Gonis Tekam 50)     Gonis Tekam

51)     Gonis Rabu

52)     Sengkabang Melayang

53)     Gonis Butun

54)     Seransa

55)     Segori

56)     Kedomba

13.  

Teresia Yusmini

 

Tapang Semadak 57)     Tapang Semadak

58)     Tapang Kemayau

59)     Tapang Sambas

60)     Janang Sebatu

61)     Perupuk Mentah

 

       
14.  

Flarensius. S

 

Engkersik 62)     Empiring

63)     Engkersik I

64)     Engkersik II

65)     Suak Terentang

66)     Tempapau

67)     Engkersik Batu Lebur

68)     Jerajau

69)     Ensawak

70)     Ampar

15. Agustinus Dolar Ensalang 71)     Ensalang

72)     Ensali

73)     Suka Damai

16. Martinus Bokok Sebumbun 74)     Bokak

75)     Entada

76)     Sungai Raya

17. Jelani,S. Ag Selalong 77)     Palimak

78)     Kemantan

79)     Tapang Muntik

Sumber : Laporan Penduduk Desa Se- Kecamatan Sekadau Hilir